Křest je modlitba spojená s obřadem ponoření nebo polití vodou. Toto jednoduché gesto je však znamením hlubší skutečnosti, která se odehrává v lidském nitru. Křest je branou do církve a trvalým propojením života s Bohem. Křtem je člověk navždy spojen s Ježíšem a jeho obětí na kříži. Stává se Božím dítětem.

Křest může přijmout ten, kdo dosud nebyl pokřtěn. Má-li být pokřtěn dospělý člověk, musí věřit v Boha Spasitele a podle víry žít. Pro křest se musí člověk svobodně rozhodnout. Po tomto rozhodnutí následuje delší období přípravy, tzv. katechumenátu.

Zájemci o křest v dospělosti se přihlásí u kněze ve farnosti. Společně se pravidelně setkávají, modlí se a seznamují se se všemi oblastmi křesťanské víry.