Pořad Bohoslužeb 8. – 15.11.2020

Den Svátek Místo, Hod Úmysly bohoslužeb Ne 32. Neděle v mezidobí Vše 8:00 Za zemřeého Františka Forejtara, bratra Josefa, rodiče Forejtarovy a Hradilovy, za živou rodinu a duše v očistci. 8.11. HÚ 9:30 Par 11:00 Volný úmysl Po 9.11 Pondělí Posvěcení Lateránské baziliky Op Vše 16:30 18:00 Vlastní úmysl Za zemřelého Josefa Kajnara, rodiče z … [Číst dál…]

Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu. Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.Pokorně … [Číst dál…]

Zkušenosti z Taiwanu

Tento text jsem převzal z webu denemarkova.cz a publikuji, v záplavě nesmyslných informací objevujících se na webu mi to přijde jako praktické rady kterých se dá držet. „Protože se mi z domova množí naléhavé dotazy ohledně koronaviru, rozhodla jsem se zveřejnit krátce mou zkušenost s epidemií na Tchaj-wanu, kde jsem od počátku ledna,“ napsala na … [Číst dál…]

Pořad bohoslužeb 15-22.3.2020

Den Svátek Místo Hod Ne15.3. 3. Neděle postní Po 16.3. Pondělí HÚ 16:30 Út 17.3. Úterý Vše 7:30 Za nemocné, ohrožené a pokoj a mír na celém světě St. 18.3. Středa Vše 18:00 Za Josefa Vašíčka, vnuka a duše v očistci. Čt Čtvrtek HÚ 16:30 19.3. Slavnost Svatého Josefa Mal 18:00 Za živou a zemřelou … [Číst dál…]

List arcibiskupa Jana Graubnera z 12.3.2020

Drazí bratři a sestry, spolu s biskupy Čech a Moravy jsme vydali společné prohlášení k současné situaci, kdy rozhodnutímministra zdravotnictví se zakazují akce včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Menších shromáždění do 100 osob se omezení zatím netýká. V této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svaté i poslechem televizního či rádiového přenosu a … [Číst dál…]