Pořad Bohoslužeb 8. – 15.11.2020

Den Svátek Místo, Hod Úmysly bohoslužeb Ne 32. Neděle v mezidobí Vše 8:00 Za zemřeého Františka Forejtara, bratra Josefa, rodiče Forejtarovy a Hradilovy, za živou rodinu a duše v očistci. 8.11. HÚ 9:30 Par 11:00 Volný úmysl Po 9.11 Pondělí Posvěcení Lateránské baziliky Op Vše 16:30 18:00 Vlastní úmysl Za zemřelého Josefa Kajnara, rodiče z … [Číst dál…]

Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu. Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.Pokorně … [Číst dál…]

List arcibiskupa Jana Graubnera z 12.3.2020

Drazí bratři a sestry, spolu s biskupy Čech a Moravy jsme vydali společné prohlášení k současné situaci, kdy rozhodnutímministra zdravotnictví se zakazují akce včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Menších shromáždění do 100 osob se omezení zatím netýká. V této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svaté i poslechem televizního či rádiového přenosu a … [Číst dál…]